top of page
  • post4786

Støyende operasjoner -Semco

Vi har nå 7 stk nye pullerter installert på Hanøytangen. Alle 7 er ferdig, men avhengig av herdetid på betong er kun de 4 første klar til bruk i denne uke, mens de 3 siste vil bli klar om ca 1,5 uke. Her er vi avhengig av DNV som tester betongstyrke kontinuerlig og skal gi oss det endelige sertfikat. Vi har nå fått redusert støy fra den riggen som støyet mest – dette ble veldig tydelig i går når de stoppet 2 stk generatorer.

Det som da ble tydelig for oss er at vi nå hører støy fra en av de andre riggene som tidligere ikke har støyet. Her sammarbeider vi med riggens mannskap for å stenge ned de generatorer som ikke trengs å kjøres. Dette er vår førsteprioritet for øyeblikket.

Støyproblematikken vi har her på Hanøytangen varierer fra hvilken rigg vi har inne fra tid til annen. F.eks så er den ene av riggene vi har inne nå tilsvarende design som den vi hadde inne i 2020 og bråket mye. Riggen som vi har inne nå gir svært lite støy sammenlignet med den som var her i 2020. Så for oss er det utfordrende å vite på forhånd hvor mye de enkelte rigger støyer og vi må ”fintune” arbeidet med støyreduksjon for hver rigg som ankommer Hanøytangen.

Vi ønsker at alle rigger som ankommer Hanøytangen skal ligge tilkoblet landstrøm for å unngå generatorstøy. Per dd er det ikke nok kapasitet på strømnettet for å få dette til og vi er i dialog med kommunen og Norgesnett for å øket kapasitet på Hanøytangen.

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page