top of page
  • post4786

Plan for langtidsmålinger av støy - Hanøytangen

Asplan Viak AS er engasjert av Norscrap West AS i forbindelse med langtidsmålinger av støy tilknyttet industriområdet på Hanøytangen. Langtidsmålingene har til hensikt å kartlegge støyen både inne på industriområdet og ved naboene iht. NS-ISO 1996-2:2017(E).

Dette notatet er en beskrivelse av plan for langtidsmålingene av støy iht. skriv1 fra Fylkesmannen i Vestland.


Planforlangtidsmlingeravsty-Hanytangen
.pdf
Download PDF • 240KB

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page