top of page
  • post4786

Boreriggen Ocean Endeavor vil ankomme

Boreriggen Ocean Endeavor vil ankomme Hauglandsosen natt fra 06.11 til 07.11.2022 Her skal den klargjøres for slep inn i tørrdokken på Hanøytangen.

Operasjonen er svært væravhengig og vi forventer at riggen vil være ferdig fortøyd i dokken i løpet av arbeidsuken.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi har nå 7 stk nye pullerter installert på Hanøytangen. Alle 7 er ferdig, men avhengig av herdetid på betong er kun de 4 første klar til bruk i denne uke, mens de 3 siste vil bli klar om ca 1,5 uk

West Hercules vil ankomme Hanøytangen tirsdag 6.Desember. Riggen er nå underveis fra Canada og vil etter et kort stopp i Hauglandsosen legge til kai ved vårt verft på Hanøytangen. Etter at riggen er f

bottom of page